Intervenció com conseller d'ICV-EUiA al Plenari extraodinari del Districte Horta-Guinardó pel pressupost 2014, de 5 de novembre de 2013Bona tarda,

Sra. regidora, després d'escoltar la seva intervenció de presentació dels pressupostos 2014, des del grup Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa li volem exposar algunes valoracions:

Com hem vingut defensant en els darrers temps, considerem que la prioritat pressupostària de qualsevol administració en aquests moments, ha de ser fer front a la crisi, augmentant la despesa social per paliar els seus impactes en les classes populars, i augmentar la inversió municipal per reactivar l'economia i crear ocupació.

Creiem que aquest pressupost que ens presenten no recull suficientment aquests principis, i no compartim la filosofia global del mateix, en base a tres raons que volem exposar:

Primer punt: Ens diuen que és un pressupost expansiu, sense especificar que gairebé la meitat de l'augment es sustenta en la venda dels aparcaments municipals més rentables, amb la pèrdua de patrimoni que això significa, en un exemple clar de la dita popular "pa per avui i fam per demà". 
L’Ajuntament de Barcelona és una administració solvent, i segons els nostres càlculs, corregint l'estalvi brut a la baixa, augmentant lleugerament l'endeutament, i fent una projecció no conservadora dels ingressos corrents pel 2014, es podria donar un increment del pressupost real sense vendre cap actiu de l'Ajuntament, aturant així la privatització de més empreses municipals, que responen únicament a criteris ideològics, de model neoliberal, i no pas a necessitats econòmiques d'un pressupost que inclus ha tingut superàvit.

Segon punt: amb aquest increment del pressupost, creiem que cal augmentar la partida dedicada a polítiques socials, que trobem insuficient en el pressupost presentat, crear un programa municipal per l'ocupació que no depengui exclusivament de les transferències de la Generalitat, i augmentar la inversió municipal per a la reactivació econòmica, la creació d'ocupació i pel suport a les PIMES i autònoms. 

I tercer punt: cal retirar dels pressupostos despeses injustificables, com els 4 milions d'euros per la Fórmula 1 al Circuit de Montmeló, o les inversions en grans carrers comercials com el Passeig de Gràcia, de 3,7 milions d'euros, i destinar aquests diners als barris i les seves necessitats socials.

Pel que fa al Districte, primer li volem criticar una qüestió de métode i de transparència. El nostre grup no ha conegut amb anterioritat el pressupost del districte que acaben de presentar, i per tant, encara menys ha pogut fer aportacions com vosté ha afirmat en la seva explicació. De les dades genériques que sí coneixiem per la web municipal de la ciutat, estem d’acord en que hi hagi contemplades partides per l'us públic de la Masia de Can Fargues, per construir l'escola bressol del Guinardó, entre altres; actuacions llargament reivindicades pel veïnat i les entitats, i que arriben amb retard moltes d’elles, però volem saber, a més, si hi hauran partides per atendre les necessitats socials del Districte, i en concret, aquelles a les que el Consell plenari del Districte s'ha compromès en diverses proposicions, com una partida per fer seguiment, detecció i evitar la malnutrició infantil, o per atendre els casos més urgents de les persones afectades per processos urbanístics, o per fer les millores de mobilitat i accessibilitat que tant temps fa que s'esperen.

Creiem, en definitiva, que aquests pressupostos presentats avui no responen a les necessitats de les persones i dels barris, i que cal un major lideratge de la regidoria per aconseguir les inversions de futur que el Districte d’Horta-Guinardó necessita, i no només assegurar el manteniment i l’execució de projectes d’anteriors mandats, com indiquen les seves pròpies xifres d'inversió pel 2014, i es per tot això, que ICV-EUiA no donarà suport a aquests pressupostos.