Els reptes de la 7a Assemblea Nacional d'EUiA

Esquerra Unida i Alternativa ha obert els debats congressuals de la 7a Assemblea Nacional; ho fem a nivell intern, a les assemblees de base de l'organització, a la nostra afiliació i entorns, i també, a la ciutadania en general, amb un espai web on qualsevol ciutadà pot fer aportacions als documents polítics que utilitzem com a base per a la discussió assembleària.

En aquesta 7a Assemblea crec que EUiA té, almenys, tres reptes:

1- Definir l'horitzó estratègic de la nostra acció política pels propers anys, especialment pel que fa a la   construcció d'un nou subjecte polític unitari català, culminant l'aposta llençada a la 6a Assemblea d'EUiA, d'un nou espai transformador a Catalunya que, fins al moment, ha tingut concrecions en l'àmbit electoral, en forma de candidatures confluents.

2- Redefinir el projecte de país per Catalunya, des de les cultures federals i l'exercici del dret a decidir, que tingui com a prioritat sortir de l'actual situació de bloqueig en que s'ha instal·lat "el Procés", donant un nou tempo a la construcció nacional que tingui en compte les involucions del context estatal i europeu. Un catalanisme popular de majories que sigui alternativa a l'hegemonia convergent, amb capacitat per establir un programa de mínims comuns socials, democràtics i nacionals que aplegui a totes les forces progressistes de Catalunya en un govern de canvi, i amic del municipalisme transformador, en la línia del que plantejava Xavier Domènech recentment en una conferència a Barcelona. Un projecte, amb perspectiva constituent i de ruptura democràtica, que segueixi apostant pel referèndum com a millor solució per resoldre el conflicte amb l'Estat, en diàleg fraternal amb la resta de pobles d'Espanya que aspiren a un nou encaix federal, plurinacional, pluricultural, i plurilingüe, des de la lliure determinació.

3- Adequar l'organització a les noves realitats socials, polítiques, culturals, i generacionals, tant pel que fa a les diferents maneres de participació política avui existent, com la necessitat de coordinar la presa de decisions de les formacions polítiques amb els requeriments dels nous espais confluents en construcció.

Hi ha molts altres temes que debatrem en aquesta 7a Assemblea, però personalment, apart dels tres punts anteriors, crec que hauríem de prestar atenció, i fer un debat a fons per innovar i prendre més la iniciativa, en dos en particular, que a més estan interconnectats, en la idea de com reconfigurar la política i la democràcia més enllà dels estats-nació, que han quedat petits per afrontar les desigualtats que genera el capitalisme global i la dictadura dels mercats, i al mateix temps, son massa grans i llunyans d'on es viuen les problemàtiques socials, i les alternatives que la societat pot generar per superar-les:

a) Europa: bastir una resposta des de les esquerres plurals a una Unió Europea paralitzada i en decadència, que ja no té capacitat per afrontar els reptes ni interns ni globals, i que les polítiques d'austeritat han estancat econòmicament i empobrit a les classes populars.

b) Municipalisme: el canvi des de la proximitat, i des del dinamisme de les ciutats i els entorns metropolitans per forjar alternatives, com recordava Ricard Gomà recentment en un article.  

Fins al 9 d'Octubre es podran fer aportacions i esmenes als documents, que seran finalment aprovats en l'Assemblea, que es celebrarà el 29 i 30 d'Octubre a Barcelona. Esperem molta participació, molt debat, i millors conclusions, en un moment polític complex i apassionant alhora.